Norwegian Journal of Photography

Norsk Fotografisk Journal

Fritt Ord stod i perioden 2006-2009 bak en satsning på dokumentarfotografi som munnet ut i utstillingen ”Norsk Dokumentarfotografi” på Henie Onstad Kunstsenter og bok på Forlaget Press. Vi ønsker nå å følge opp denne satsningen på å skape ”et tredje rom” innen fotografi, og utlyser med dette muligheten til å publisere uavhengige prosjekt i en storformat bok som tar sikte på å fremme det ypperste av norsk dokumentarfotografi.

Vi oppfordrer både erfarne og unge fotografer til å sende inn prosjektidèer (så vel påbegynte som påtenkte) som kan gi dem muligheten til å bli en av 10 utvalgte fotografer som får en bred presentasjon av sitt prosjekt i boka. Fotografene som velges ut vil bli gitt anledning til tett oppfølging og veiledning av redaktørene av boka, og får muligheten til å delta på samlinger for felles inspirasjon og kritikk.

Fritt Ord ber interesserte om å sende inn prosjektidèene vedlagt 30 fotografier som viser fotografens eget uttrykk. Fotografiene kan enten være hentet fra et allerede pågående uavhengig prosjekt, eller fra et tidligere gjennomført prosjekt, som fortrinnsvis viser fotografens evne til å fortelle en historie i bilder, eller til å skildre et bestemt tema/miljø dokumentarisk. En alminnelig portfolio av tilfeldige bilder er ikke ønskelig.

Intensjonen er å gjøre dette til en dokumentarbok som kommer ut annen hvert år. Boka retter seg mot det hjemlige så vel som det internasjonale publikumet. Tanken bak er å fremme et uavhengig norsk dokumentarfotografisk miljø og å bidra til at dyptpløyende og grundige prosjekter med forskjellige uttrykk blir gjennomført. Søknadsfrist er tirsdag 15. februar 2011.