Monthly archive November, 2012
Utlysning til deltakelse i NJP

Utlysning til deltakelse i NJP

I Norge har det vokst fram en stadig større forståelse av visuell historiefortelling. Norsk dokumentarfotografi har hatt en markant nivåhevning de seinere år, og fotografer får stadig mer å si når viktige historier skal fortelles både innenfor og utenfor Norges grenser. I februar 2013 gis første utgave av Norwegian Journal of Photography ut med arbeider fra ti...
Boklansering "En dag i historien"

Boklansering “En dag i historien”

Tirsdag 27. november lanserer Andrea Gjestvang sin bok “En dag i historien”. Gjestvangs prosjekt “En dag i historien” gis ut av Pax Forlag, og portrettene av ungdom som overlevde Utøya har vært publisert i en rekke magasiner internasjonalt. Nå kommer alle bildene og historiene ut samlet i boken. Lanseringen skjer i Fritt Ords lokaler i...