Tre av fotografene i NJP; Andrea Gjestvang, Eivind H. Natvig og Oddleiv Apneseth, har i sommer dokumentert Skandinavia i prosjektet Scandinavian Moments. De tre er medlemmer i byrået Moment.

Prosjektet har fått navnet Scandinavian Moments. Medlemmene i byrået har ønsket å rette bildefokuset hjem, i stedet for de tradisjonelle historiene fra eksotiske steder verden rundt. Prosjektet er en slags roadtrip i forbindelse med byråets 10-års jubileum, men i stedet for å bruke bil til å komme seg rundt, reiser medlemmene av byrået med tog.

Fotografene har hoppet av på steder de har funnet interessante, snakket med menneskene som bor der og stilt de spørsmål om deres drømmer, gleder og sorger. Noen av bildene kan ses på prosjektets nettside: Scandinavian Moments.