I disse dager trykkes boken Norwegian Journal of Photography #1. Boken, som inneholder til historier fra de ti fotografene Andrea Gjestvang, Eivind H. Natvig, Helge Skodvin, Ellen Lande Gossner, Ingvild Vaale Arnesen, Karin Beate Nøsterud, Linda B. Engelberth, Marie Sjøvold, Monica Larsen og Oddleiv Apneseth, lanseres på Fritt Ord i Oslo. Mer informasjon om dato...