Første utgave av Norwegian Journal of Photography (NJP) ble lansert i april i år. Nå er åtte nye fotografer valgt ut til en ny runde med NJP. Fyldigere informasjon om hver enkelt fotograf presenteres på denne nettsiden om kort tid.

Norwegian Journal of Photography er et initiativ i regi av Fritt Ord. Redaksjonen består av Rune Eraker, Laara Matsen og Espen Rasmussen.

Redaksjonen i NJP har valgt ut åtte fotografer til å delta i neste runde av NJP:

De åtte fotografene er Margaret M. de Lange, Jonas Bendiksen, Ivar Kvaal, Knut Egil Wang, Mathilde Helene Pettersen, Terje Abusdal, Tomm W. Christiansen og Anne-Stine Johnsbråten.

Fotografene representerer en spennende bredde innenfor norsk dokumentarfotografi, med vidt forskjellige fortellerteknikker, uttrykk og formater. Prosjektene de vil jobbe med er både originale og samfunnsmessig viktige, og redaksjonen og Fritt Ord ser frem til resultatene.

De åtte nye fotografene skal de neste to årene jobbe med sine egne prosjekter under veiledning av redaksjonen samt ved deltakelse i workshops og samlinger.