Klassekampens anmelder Marit Grøtta har tatt for seg Norwegian Journal of Photography #1.

«Med sine fotoessays inviterer Norwegian Journal of Photography oss til å lese bilder, og det skaper et rom der vi kan fordype oss i bildene. Jeg syntes det er en styrke ved boka at fotografiene i så stor grad får tale for seg selv, for det tåler de», skriver Grøtta på en dobbeltside i Klassekampens bokmagasin 25. mai.

Om Marie Sjøvolds serie «At night everyone is alone», skriver anmelderen: «På tynt og skjørt papir er det trykket nattsvarte bilder der et nesten overjordisk lys skinner over motivene: sovende mennesker og deres nattlige omgivelser. Et knippe nærbilder viser oss mennesker som er overgitt søvnens mysterium – vi er tett på dem, men likevel er de uendelig fjerne.»