Første utgave av Norwegian Journal of Photography selges nå på en rekke steder både i Norge og internasjonalt.

I Norge kan den kjøpes på blant annet Tronsmo bohandel, Ark, Tanum på Karl Johans gate, Aker Foto i VG-passasjen og på Nobels Fredssenter, alle i Oslo. I Bergen finner du den på Bergen Kunstmuseum.

Internasjonalt er boken å finne på Kultuhuset, Konst-ig, Galleri Kontrast, Hedengrens og Stockholms Fotoantikvariat, alle i Stockholm. Dessuten på Göteborg Kunstmuseum. I København selges NJP #1 på Fotogravisk Center. Den kan også bestilles online på blant annet PhotoBookStore.