Bendiksen er en av Norges fremste fotografer, og redaksjonen kjenner til hva han står for både som fotograf og inspirator. En etablert fotograf som har gjennomført en rekke større prosjekter med utstillinger og bokutgivelser som resultat.

Redaksjonen var ikke i tvil om at han bør være med i NJP-gruppen. En klar fotografisk stil – både når det gjelder innhold, komposisjon og journalistikk – og evne til å holde ut med store og krevende prosjekter er viktige egenskaper som redaksjonen ønsker å bringe inn i denne runden av NJP. Vi mener at Bendiksens arbeider også vil kunne nyte godt av å utvikles i et miljø med andre norske fotografer, og at hans prosjekt fra Nord-Norge vil kunne føres i spennende retninger ved deltakelse her.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen

Lokalaviser i Vesterålen

Jeg vil for en periode jobbe som fotograf i et knippe lokalaviser i Vesterålen, og gjennom det daglige arbeidet i avisene få en unik tilskuerplass til alt som rører seg i et lite samfunn i distrikts-Norge. Her er ingen sak for stor eller for liten: jeg vil ta for meg lokalpolitiske problemstillinger, personligheter, små begivenheter og alt annet som jeg vil bli eksponert for. Målet med å plassere meg i avisredaksjonene er å unngå de typiske Lofoten/Vesterålenromantikk-bildene av hvaler, fjell og fiskebåter, men isteden gå i dybden på hva som rører seg i lokalsamfunnet. Samtidig håper jeg, som den outsideren jeg er, å kunne lage bilder som har et litt annet blikk enn det som er daglig kost i lokalavisene. Dette prosjektet vil både være en studie av livet i utkant-Norge, samtidig som det vil være en aktuell feiring av selve institusjonen en lokalavis er.