Den første utgaven av boken er på 384 sider og gis ut av Journal forlag sammen med Fritt Ord.

Ti norske fotografer presenterer sine langtidsprosjekter i boken, historier de har jobbet med i løpet av de to årene de har deltatt i NJP. Boken er på 384 sider, med softcover og forskjellig type papir tilpasset fotografenes historier. Opplaget er på 1.000 bøker.

I denne første utgaven kan du se Andrea Gjestvangs historie om unge mennesker i Finnmark, Helge Skodvins Volvo 240-prosjekt og Marie Sjøvolds studie av mennesker i søvn. Linda Bournane Engelberth har fulgt Roma-folket tett, mens Ellen Lande Gossner dokumenterer livet til diakonisser på Lovisenberg.

Eivind H. Natvig har reist Norge rundt og dokumentert dagliglivet og realitetene, mens Ingvild Vaale Arnesen utforsker unge jenters identitet. Karin Beate Nøsterud har fulgt livet på Paulus sykehjem.

Monica Larsens prosjekt som presenteres i NJP #1 handler om kvinner som jobber som vaskehjelp i norske hjem og Oddleiv Apneseth har reist på vestlandet og fulgt Norges minste teater; Sogn og Fjordane teater.