Prosjektet “Hessdalen og jakten på det ukjente” tar for seg et mystisk fenomen i et mer eller mindre kjent norsk dalføre. I et klima som tradisjonelt sett ikke har vært det mest åpne med tanke på åpenhet og mellommenneskelige relasjoner, og i en tid hvor den kalde krigen fortsatt omga Skandinavia med en ramme av usikkerhet...