Etter femten år med internasjonal fotojournalistikk og et pass fullt av stempler har jeg mange ganger drømt om å prøve noe annet.

Høsten 2012 fikk jeg sjansen til å jobbe for en liten lokalavis på Sortland i Vesterålen; Bladet Vesterålen. Forloveden min hadde legeturnustjeneste i området, og jeg var sulten på å finne noe å rette blikket på der. Avisen var for meg en gyllen mulighet til å få en unik tilskuerplass til hva som rører seg i et lite samfunn i distrikts-Norge.

I både inn- og utland går avisopplagene nedover, og rikssynsere konkurrerer om å spå papiravisens død. Med dette prosjektet ville jeg både prøve avislivet litt for min egen del, men også lage et prosjekt som feiret institusjonen lokalavisen.

Nå er samarbeidet med avisen over, men jeg bruker tiden til å sette sammen tekstmaterialer jeg kan bruke rundt bildene, og å klekke ut selve utformingen av prosjektet.

Se mer av arbeidene til Jonas Bendiksen her.