The Bloodlands tar for seg et område i Europa som strekker seg fra Litauen i nord til Ukraina i sør. Her påførte Hitler og Stalin befolkningen enorme lidelser.

Det diskuteres fortsatt hvem som gjorde hva, og hvem som ble rammet. I all hovedsak er det et vell av beskyldninger og historieforvrengninger.

I prosjektet «The Bloodlands» forsøker jeg å skildre disse gamle traumene i det nye samfunnet. Jeg har reist rundt i hele Ukraina, men har snevret inn prosjektet til i hovedsak å foregå i Berdychev, en liten by ca 300 km syd for Kiev.

Berdychev var en blomstrende by før Hitler og Stalins herjinger. Den var den jødiske befolkningens hovedsete i Ukraina før andre verdenskrig. I dag er dette en by som har stagnert. Her er høy arbeidsledighet og store sosiale problemer.

I denne byen har jeg blant annet møtt Leonida. En 88 år gammel dame som forteller om sine opplevelser under Holmodor – den store sulten – hvor tre millioner mennesker døde. Jeg har møtt unge håpefulle og harbarkede kriminelle.

Felles for dem alle er at de har et mørke i seg. Et kollektivt historisk traume som preger dem som bor her. Nå frykter alle at det igjen skal blåse fra øst.

Se mer av arbeidene til Tomm W. Christiansen på hans nettside.