Norwegian Journal of Photography er nå på Instagram under brukernavnet @njournalphotography.

Følg oss på Instagram for å et innblikk i prosjektene fotografene jobber med og for å få en titt inn «behind the scenenes» i NJP.

Brukernavn på Instagram: @njournalphotography