Line Ørnes Søndergaard er utdannet ved fotojournalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og har de siste årene arbeidet for en rekke medier, blant annet Politiken, Dagens Næringsliv og Klassekampen. Hun har også vært deltaker i World Press Photo Joop Swart Masterclass.

– Europa sliter. Hvordan føles det for europeeren, og hvem er egentlig han? Det Europa vi står overfor i dag reflekterer ikke de ideene om frihet og like muligheter som ble forespeilet tidlig på 2000 tallet. Kontinentet er tvert i mot preget av usikkerhet og økende ulikhet blant dets innbyggere. Hva gjør det med et samfunn og med enkeltindividene i det? Og hva gjør det med den europeiske fellesskapstanken?, spør Søndergaard i beskrivelsen av sitt prosjekt.

I dag er Europa i endring, og Line skal sette ut på en tur for å betrakte dagens Europa og europeeren. Et Europa som ikke virker å preges av likhet og samhold slik den østlige blokken håpet i 2004, men heller av det motsatte: avstand og økte forskjeller.

—Fellesprosjektet som EU skulle være slår sprekker. I ‘krise’ har forskjellene mellom medlemslandene blitt tydeligere. Den økonomiske krisen tegnet forskjellene mellom nord og sør og flyktningkrisen mellom øst og vest. Det EUs medlemsland derimot har til felles er at ulikheten mellom grupper i samfunnet er økende. Også her hjemme—i vårt ‘litt på utsida’—Norge, skriver Søndergaard.

Med hypotesen om at Europas største utfordringer i dag og i tiden fremover alle springer ut fra økende grad av sosial og økonomisk ulikhet drar hun på en to år lang interrailtur; Toget vil stoppe innom sentrale temaer i Europas felles utfordringer på ulike geografiske holdepunkt. Det vil også stoppe ved viktige nyhetsaktuelle hendelser, slik som skjebnevalgene i Tyskland, Frankrike og Nederland.

—Så, for å påpeke det åpenlyse; jeg er nå igang med det ydmyke prosjekt å lage min egen lille versjon av Bresso’s ‘Europeans’. Og derfor må jeg liksom nevne ham. Uten annen sammenligning forøvrig. Mens Bresson’s Europa var post-war, ser jeg på mitt som pre-kollaps. Kanskje. Men vi har likevel noen av de samme målene. Jeg vil, som ham, også forsøke å se forbi nasjonalismen, lete etter en felles menneskelig opplevelse og en slags forenende europeisk identitet—i all denne ulikheten.

Foto: Line Ørnes Søndergaard

Foto: Line Ørnes Søndergaard