Totalt 27 fotografer har vært med på Norwegian Journal of Photography siden prosjektet ble opprettet i 2011. Fritt Ords satsing har gitt deltakerne mulighet til å få sine arbeider presentert både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til workshops, seminarer og veiledning. Nå søker vi fotografer til to nye år i NJP. Søknadsfrist er 1. mars 2017. 

I februar 2013 ble første utgave av Norwegian Journal of Photography gitt ut med arbeider fra ti fotografer. Den andre utgaven ble lansert våren 2015. Om noen måneder kommer den tredje NJP-boken ut, der ni fotografer over en toårsperiode har jobbet med egne langsiktige fotoprosjekter.

Vi søker nå etter nye fotografer til den fjerde runden med Norwegian Journal of Photography. Les kriteriene for søknad om fjerde utgave av NJP her og mer informasjon om NJP her. Frist for innsending av bilder, prosjektbeskrivelse og CV er 1. mars  2017.

Informasjon om hvordan man søker til NJP.

Informasjon om NJP.