Terje Abusdal, som deltok i den andre utgaven av Norwegian Journal of Photography, er tildelt den prestisjetunge prisen Leica Oskar Barnack Award for 2017.

Fotografen har det siste året fokusert på mennesker i Finnskogen og på spørsmål om identitet og tilhørighet.  Finnskogen er et stort sammenhengende skogområde som strekker seg langs begge sider av riksgrensen mellom Solør i Norge og Värmland i Sverige. Områdene har navn etter de finske innvandrerne, såkalte skogfinner, som bosatte seg der på 1500-tallet og 1600-tallet.

Kulturen til skogfinnene slik den var for 400 år siden eksisterer ikke lenger, men samtidig føler stadig flere mennesker en tilknytning til den. Abusdals prosjekt Slash and Burn tar for seg kulturen som er borte og hva det innebærer å være en skogfinne i dag.

Leica Oskar Barnack Award er tidligere tildelt blant andre Evgenia Arbugaeva og Frank Hallam Day, og innebærer en pris på 25.000 euro og utstyr fra Leica.

Foto: Terje Abusdal