Har du ikke fått sikret deg alle utgavene av Norwegian Journal of Photography?

De kan bestilles fra Journal Forlag, som har gitt ut alle de fire utgavene av boken.

Bestill bøkene her.

Tronsmo bokhandel i Oslo selger også NJP, der boken har ligget høyt oppe på salgslisten.