Maria Pasenau ønsker i sitt NJP-prosjekt å utforske ungdomskultur som har utviklet seg gjennom internett på kryss av landegrenser.

«Mote, uavhengighet, tillit og følelsen av å ha en større samfunn som krysser havene. Er det en forbindelse der? Stoler folk på internett, og føler vi oss mer tilkoblet og frie til å uttrykke oss?»

Det er spørsmålene Marie Pasenau stiller i sitt prosjekt A Culture of Youth.