Ulla Schildt åpner utstillingen Flowers from Svalbard torsdag den 9. januar på Bærum Kunsthall. Utstillingen er basert på Ulla Schildts tidligere arbeid med Norwegian Journal of Photography.

Utstillingen har fokus på den historiske betydningen av «The Far North»; mer spesifikt om hvordan de arktiske områdene er blitt ansett som fjerne, ugjestmilde og farlige, men også hvordan den vakre og fryktinngytende naturen i nord helt siden romantikken, har blitt knyttet til det sublime og det opphøyde.

Tidligere NJP-fotograf Ulla Schildt reiser med sin utstilling på Bærum Kunsthall spørsmål om hvorfor bilder av hvite oppdagere i ukjente territorier fortsatt forblir populære i vårt visuelle språk, og om det er en annen type bilder enn heltebildene vi kan tilby i stedet. Videre tematiserer prosjektet et endret naturbegrep som er knyttet til klimakrisen og den antropocene tidsalderen vi er inne i.

Et annet viktig aspekt som vil tas opp i utstillingen er hvilken rolle kvinnelige oppdagere og forskere spilte i dette, spesielt arbeidet og livet til Hanna Resvoll-Holmsen (1873 – 1943), en botaniker, vitenskapskvinne, fotopioner og naturverner som stor sett er ukjent for et større publikum.

Utstillingen er åpen fra i dag, torsdag 9. januar og frem til 2. februar og er laget med hjelp fra Naturhistorisk Museum og Nasjonalbiblioteket, og er muliggjort med støtte av Fritt Ord.