Nyheter

Siste redigeringsrunde

Nå er seriene til de ti NJP-fotografene ferdig redigert etter en Oslo-helg med siste gjennomgang av alle fotografier. 13. til 14. november møttes fotografene i... mer / more

Skandinavia rundt i sommer

Tre av fotografene i NJP; Andrea Gjestvang, Eivind H. Natvig og Oddleiv Apneseth, har i sommer dokumentert Skandinavia i prosjektet Scandinavian Moments. De tre... mer / more

Andrea Gjestvang stiller ut

Et utvalg bilder fra Andrea Gjestvangs prosjekt "Everybody Knows This is Nowhere" stilles i disse dager ut under  Menotrentuno 03: på Sardinia. Gjestvang er en... mer / more