Ny informasjon om søknad til neste runde med NJP legges ut på vår nettside i løpet av sommeren 2021.

Fristen for innlevering var fredag 5. april 2019 og de utvalgte fotografene til NJP #5 ble offentliggjort fredag 3. mai 2019.

Generelt

Du må sende inn prosjektideen og 30 fotografier som viser ditt eget fotografiske uttrykk. Fotografiene kan enten være hentet fra et allerede pågående uavhengig prosjekt, eller fra et tidligere gjennomført prosjekt som fortrinnsvis viser din evne til å fortelle en historie i bilder, eller til å skildre et bestemt tema/miljø dokumentarisk. Rediger nøye. Redaksjonen er ute etter personer som har sterk evne til visuell historiefortelling. En alminnelig portfolio av tilfeldige bilder er ikke ønskelig.

Spesifikasjoner

Lag en hovedmappe som inneholder alt materialet, heretter kalt hovedmappe. Hovedmappen skal gis ditt etternavn og fornavn, eks. Olsen_Per

Bildene

30 fotografier, 2000 piksler på lengste side. Leveres i JPEG-kvalitet 8. Svart/hvitt-bilder kan leveres som Grayscale. Du må navngi hver enkelt bildefil, slik at de ligger i den rekkefølgen du ønsker at juryen skal se historien. For eksempel Olsen_Per01.jpg, Olsen_Per02.jpg også videre. Bildetekster skal være lagt inn i metadata, slik at de kan leses ved juryering på skjerm. Hvis flere enn 30 bilder sendes inn, vil bildene over nummer 30 bli slettet og ikke vurdert. Legg bildene i hovedmappen.

Tekst

Presentasjonen/beskrivelsen av prosjektet (lengde maks 600 ord), samt en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta (300 til 600 ord), legges som to separate Word-filer i hovedmappen. Husk å oppgi kontaktinformasjon: e-post, telefon, adresse og link til eventuell nettside. Gi også disse ditt navn: Olsen_Per_presentasjon og Olsen_Per_begrunnelse.

Innsendelse

Materialet, som skal ligge i EN hovedmappe, sendes til Fritt Ord med overføringsprogrammet WeTransfer (www.wetransfer.com).

Send til følgende e-post. adresse: njp5@frittord.no eller send materialet til Fritt Ords postadresse (det digitale materialet på en minnepinne). 

Supplerende materiale, som bøker og/eller avisutklipp, kan også sendes inn. Opplys om antall og hva slags materiale som ligger ved i et eget følgebrev. Hvis du sender inn med post, merk konvolutten med «Norwegian Journal of Photography», og send alt materiale til:

Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

Frist

Materialet skal være mottatt innen klokken 23.59 fredag 5. april 2019. Postsendelser skal være stemplet senest 5. april 2019. Følges ikke disse spesifikasjonene, står redaksjonen fritt til å diskvalifisere søkeren/søkerne. 

Spørsmål om innlevering kan rettes til NJPs redaksjon ved Rune Eraker, e-post: rueraker@online.no, eller til Fritt Ord ved Bente Roalsvig, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Deltakende fotografer

De fotografer som blir plukket ut til å delta i NJP de kommende to årene, og som takker ja til dette, forplikter seg samtidig til å være tilgjengelige enkelte datoer i løpet av perioden. Dette gjelder blant annet redigeringsmøter, workshops, seminarer og gjennomganger. Fotografen plikter også å publisere det ferdige arbeidet først i boken Norwegian Journal of Photography og eventuelt stille ut fotografier/vise bilder på utstillinger, seminarer og foredrag. Fotografene som velges ut, forplikter seg også til å overholde frister som blir satt for innlevering av materiale. 

De deltakende fotografene må også stille sitt fotografiske arbeid tilgjengelig for publisering på NJPs nettside, NJPs Facebook-side og NJPs Instagramkonto. Materialet må også kunne brukes i forbindelse med presseomtale av NJP.

Lykke til!

Ofte stilte spørsmål

1. Kan jeg sende inn søknad selv om jeg ikke er profesjonell fotograf?

– Ja, alle kan sende inn søknad. Men du må ha et pågående prosjekt eller et tidligere gjennomført prosjekt.

2. Jeg har ekstramateriale jeg ønsker å sende inn. Kan jeg det?

– Da må du sende det innen fristen til Fritt Ords postadresse: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

3. Jeg har søkt flere ganger tidligere, men ikke blitt tatt opp. Kan jeg søke til denne runden også?

– Du kan søke hver gang. Ha i bakhodet at du viser enten nye prosjekter og / eller en fotografisk utvikling når du søker på nytt. 

4. Jeg bor ikke i Oslo. Vil jeg ha mulighet til å kunne delta på alle arrangementene til NJP?

– NJP sørger for at du får kommet deg til workshops og samlinger selv om du ikke bor i Oslo-området.

5. Når får jeg svar på søknaden min?

– Fredag 3. mai offentliggjør vi hvem som er valgt ut til NJP. Men de som velges ut, kontaktes før denne datoen, men skal ikke spre dette før 3. mai. 

6. Koster det noe å søke?

– Nei, det er kostnadsfritt å søke til NJP.

7. Hvor mange fotografer plukkes ut?

– Det varierer noe fra runde til runde, men som regel fra åtte til 12 fotografer. 

8. Hva ser redaksjonen etter når de velger ut fotografer?

– Vi ser etter et tydelig fotografisk språk og uttrykk. Og vi legger vekt på prosjektet som fotografen søker til NJP med. Dessuten skal de utvalgte fotografene fungere som en gruppe og prosjektene / bildeuttrykkene fungere sammen i en bok. Derfor ser vi etter variasjon blant fotografene som søker. 

9. Jeg er ikke norsk og bor ikke i Norge, kan jeg søke NJP?

– Nei, dessverre. NJP skal fremme norske fotografer og norsk fotografi. Derfor kan kun norske fotografer og / eller fotografer bosatt i Norge søke. 

10. Jeg har ikke et prosjekt med 30 gode bilder. Hva gjør jeg da?

– Du kan sende inn flere prosjekter med færre bilder i hvert prosjekt. Antall bilder du sender inn skal ikke overstige 30. Enkeltbilder er ikke ønskelig, heller ikke portfolioer.