Fristen for innlevering er nå utløpt. Neste runde med Norwegian Journal of Photography varsles i god tid før neste frist.

Generelt

Du må sende inn prosjektideen og 30 fotografier som viser ditt eget fotografiske uttrykk. Fotografiene kan enten være hentet fra et allerede pågående uavhengig prosjekt, eller fra et tidligere gjennomført prosjekt som fortrinnsvis viser din evne til å fortelle en historie i bilder, eller til å skildre et bestemt tema/miljø dokumentarisk. Rediger nøye. Redaksjonen er ute etter personer som har sterk evne til visuell historiefortelling. En alminnelig portfolio av tilfeldige bilder er ikke ønskelig.

Spesifikasjoner

Lag en hovedmappe som inneholder alt materialet, heretter kalt hovedmappe. Hovedmappen skal gis ditt etternavn og fornavn, eks. Olsen_Per

Bildene

30 fotografier, maks 1500 piksler på lengste side. Leveres i JPEG-kvalitet 8, Adobe RGB. Svart/hvitt-bilder kan leveres som Grayscale. Du må navngi hver enkelt bildefil, slik at de ligger i den rekkefølgen du ønsker at juryen skal se historien. Bildetekster skal være lagt inn i metadata, slik at de kan leses ved juryering på skjerm. Hvis flere enn 30 bilder sendes inn, vil bildene over nummer 30 bli slettet og ikke vurdert. Legg bildene i hovedmappen.

Tekst

Presentasjonen/beskrivelsen av prosjektet (lengde maks 600 ord), samt en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta (400 til 600 ord), legges som to separate Word-filer i hovedmappen. Husk å oppgi kontaktinformasjon: e-post, telefon og adresse. Gi også disse ditt navn: Olsen_Per_presentasjon og Olsen_Per_begrunnelse.

Innsendelse

Legg mappen på en CD, DVD eller på en minnepenn som kan leses av både Mac og PC og postlegg til adressen under. Du kan også sende inn materialet med filoverføringsprogrammet WeTransfer, da sendes det til e-post: espenras@icloud.com .
Supplerende materiale, som bøker og/eller avisutklipp, kan også sendes inn. Opplys om antall og hva slags materiale som ligger ved i et eget følgebrev. Hvis du sender inn med post, merk konvolutten med «Norwegian Journal of Photography», og send alt materiale til:
Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

Frist

Materialet skal være mottatt innen klokken 23.59 den 1. mars 2017. Med post skal materialet være poststemplet senest 1. mars 2017. Følges ikke disse spesifikasjonene, står redaksjonen fritt til å diskvalifisere søkeren/søkerne. Spørsmål om innlevering kan rettes til NJPs redaksjon ved Rune Eraker, e-post: rueraker@online.no, eller til Fritt Ord ved Bente Roalsvig, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Deltakende fotografer

De fotografer som blir plukket ut til å delta i NJP de kommende to årene, og som takker ja til dette, forplikter seg samtidig til å være tilgjengelige til enkelte datoer i løpet av perioden. Dette gjelder blant annet redigeringsmøter, workshops, seminarer og gjennomganger. Fotografen plikter også å publisere det ferdige arbeidet først i boken Norwegian Journal of Photography og eventuelt stille ut fotografier/vise bilder på seminarer og foredrag.

De deltakende fotografene må også stille sitt fotografiske arbeid tilgjengelig for publisering på NJPs nettside, NJPs Facebook-side og NJPs Instagramkonto. Materialet må også kunne brukes i forbindelse med presseomtale av NJP.

Lykke til!