Manifest

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekt i sin fulle bredde. NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider.

NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter. Vårt mål er å reflektere og viderebringe den stigende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det fotografiske miljø på hjemmebane. Vi ønsker å skape et inspirerende forum der norske fotografer kan vise frem sine arbeider internasjonalt og fortsette å produsere relevante og spennende visuelle historier.

Etter en omfattende utvelgelsesprosess vil prosjektene til den fjerde utgivelsen av NJP bli valgt ut. I løpet av en toårssyklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på seminarer og en masterclass med framtredende internasjonale gjesteforelesere.

Vårt mål med NJP har vært å skape en dynamisk, relevant og representativ bok med norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Vi oppfordrer fotografer til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi, og samtidig jobbe for å produsere sterke, samfunnsrelevante og uavhengige visuelle historier.

Søkere til NJP bør enten være i gang med et større fotoprosjekt, eller ha kommet godt i gang med forberedelsene til et prosjekt før de søker opptak i NJP. Vennligst se siden med innleveringskriterier for mer informasjon.

Norwegian Journal of Photography er blitt til i samarbeid med Fritt Ord.