I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekt i sin fulle bredde. NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider.

NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter. Vårt mål er å reflektere og viderebringe den stigende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det fotografiske miljø på hjemmebane. Vi ønsker å skape et inspirerende forum der norske fotografer kan vise frem sine arbeider internasjonalt og fortsette å produsere relevante og spennende visuelle historier.

Etter en omfattende utvelgelsesprosess vil prosjektene til den fjerde utgivelsen av NJP bli valgt ut. I løpet av en toårssyklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på seminarer og en masterclass med framtredende internasjonale gjesteforelesere.

Vårt mål med NJP har vært å skape en dynamisk, relevant og representativ bok med norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Vi oppfordrer fotografer til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi, og samtidig jobbe for å produsere sterke, samfunnsrelevante og uavhengige visuelle historier.

Søkere til NJP bør enten være i gang med et større fotoprosjekt, eller ha kommet godt i gang med forberedelsene til et prosjekt før de søker opptak i NJP. Vennligst se siden med innleveringskriterier for mer informasjon.

Norwegian Journal of Photography er blitt til i samarbeid med Fritt Ord.

Hvem vi er

Rune Eraker

Uavhengig dokumentarfotograf siden 1988, Eraker har vært medlem av det Amsterdam-baserte billedbyrået Hollandse Hoogte siden 1990, og har en lang rekke separatutstilinger bak seg (Stenersenmuseet 2001, Trondheim Kunstmuseum 2006, Nobels Fredssenter og Sørlandets Kunstmuseum 2009-10). Han mottok prisen Årets Frilanser i 2009, og ble i 2014 sparatutstilt med Uprooted på Museum of Contemporary Art (MOCAK) i Krakow. Publisert bredt i inn og utland, Eraker har utgitt flere fotobøker (Øyeblikk av Lys, 2001, Lukten av Savn, 2005, Drømmen om Europa, 2009). I 2007-2009 ledet han juryen til Fritt Ords store dokumentartildeling og var redaktør for boka Norsk Dokumentarfotografi i dag. Siden 2010 har han vært en av fire europeiske kuratorer i European Photo Exhibition Award (EPEA).

 

Laara Matsen

Laara Matsen studerte fotografi under Larry Fink og Stephen Shore på Bard College, New York. Hun begynte sin karriere som bildesjef hos Magnum Photos i New York, og senere som mangefasettert supporter og produsent av langsiktige fotografiske dokumentarprosjekter. Hun har redigert og kuratert en rekke internasjonale fotoutstillinger og prisvinnende fotobøker, og var bildesjef i magasinet D2 / Dagens Næringsliv i åtte år. Nå jobber hun som uavhengig konsulent, kurator og mentor.

 

 

 

Espen Rasmussen

Espen Rasmussen er bildesjef for magasinavdelingen i VG. Han jobber også med uavhengig dokumentar prosjekter og er flere ganger tildelt utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet to priser i World Press Photo og åtte priser i Picture of the Year international. Rasmussen har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og deltar regelmessig på festivaler. I 2011 ga han ut boken Transit på forlaget Dewi Lewis Publishing (EN). Han er representert av det London-baserte byrået Panos Pictures.

 

 

 

 

Fritt ord

Norwegian Journal of Photography (Norsk Fotografisk Journal) er et prosjekt i forlengelsen av Fritt Ords satsning for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. I 2006 utlyste Fritt Ord prosjektmidler til samfunnsengasjerte fotografer. De utvalgte prosjektene ble realisert mellom 2007 og 2009. Prosjektet resulterte i utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” ved Henie Onstad Kunstsenter høsten 2009 og bokutgivelsen Norsk dokumentarfotografi i dag ved Forlaget Press samme år. Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.