Boken i trykken

I disse dager trykkes boken Norwegian Journal of Photography #1. Boken, som inneholder til historier fra de ti fotografene Andrea Gjestvang, Eivind H. Natvig, ... mer / more

Siste redigeringsrunde

Nå er seriene til de ti NJP-fotografene ferdig redigert etter en Oslo-helg med siste gjennomgang av alle fotografier. 13. til 14. november møttes fotografene i... mer / more

Skandinavia rundt i sommer

Tre av fotografene i NJP; Andrea Gjestvang, Eivind H. Natvig og Oddleiv Apneseth, har i sommer dokumentert Skandinavia i prosjektet Scandinavian Moments. De tre... mer / more